Thema

Lustrum thema

Symbiose is het langdurig samenleven van twee of meer verschillende soorten. Zoals we allemaal bij biologie hebben geleerd, bestaan er verschillende vormen van symbiose. Bij parasitisme profiteert de ene soort van de andere, die er een nadeel aan ondervindt. Bij commensalisme maakt het de gastheer niet uit dat het andere organisme graag wil samenleven. De mooiste vorm is natuurlijk mutualisme, waarin de samenleving van de twee levensvormen voor beide symbionten gunstig of zelfs noodzakelijk is.

Een bijzondere vorm van symbiose bij de mens is de samenwerking met het eigen darmmicrobioom. Terwijl al die kleine bacteriën in onze darmen profiteren van de fijne omgeving die wij ze geven, zijn ze ook extreem belangrijk voor het gezond houden van ons lichaam. Vele aandoeningen blijken dan ook geassocieerd te zijn met de gezondheid van je darmflora. Deze bijzondere interactie is een hot topic in het huidige biomedische onderzoek.

Ook wij als U.P.’ers werken onderling samen en hebben bepaalde relaties met elkaar, waaruit we veel voordelen kunnen halen. Denk maar aan het uitwisselen van aantekeningen en antwoorden, elkaar overhoren en gezellig samen leuke activiteiten ondernemen.

Tijdens dit lustrum zullen we ons richten op het belang van het samenleven van verschillende soorten.

Lustrum logo

Hoewel onze Jake the Snake een erg gevaarlijk beest lijkt en zijn plek op het U.P.-hol goed beschermt, blijken bepaalde slangen heel goed te kunnen samenwerken met een kleine soort uilen. Wanneer de uilen op jacht gaan naar prooien als voedsel voor hun jongen nemen ze een bepaalde soort slangen, de Texas blinde slangen, levend mee naar hun nest. Daar leven de kleine slangen – ter grootte van regenwormen – zich uit met het voedsel in het nest, bestaande uit mieren, termieten, larven en andere plagen. Ook de uilen halen een voordeel uit de aanwezigheid van de slangetjes: naast het voordeel van een schoon nest blijken uilskuikens uit nesten met de slangen sneller te groeien en een grotere overlevingskans te hebben. Deze unieke relatie tussen twee diersoorten is een voorbeeld van symbiose.